Proverbios 4:23 | Proverbs 4:23

03.06.2019

'Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida' | Proverbios 4:23

__________

'Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it' | Proverbs 4:23

MARÍAdelCID